C C C C A+ A A- X

Представяне

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от Председател. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако в закона е предвидено друго.

    Председателят на районния съд:

1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява; 2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Председателя на Окръжен съд - Ямбол;
3. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висш съдебен съвет информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите;
4. Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
5. Ръководи и контролира работата на бюрото за съдимост към съда;
6. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби.

ПОДСЪДНОСТ

 

На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

В Районен съд - Тополовград работят двама съдии, които разглеждат граждански и наказателни дела. Има един Държавен съдебен изпълнител и  един Съдия по вписванията.

Постъпилите дела в районния съд се разпределят на случаен принцип. Районен съд - Тополовград използва софтуер за случайно разпределение на делата, разработен от ВСС.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация