C C C C A+ A A- X

Съобщение

Районен  съд-Тополовград уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че следва в максимално кратък срок да посочат свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК.

Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на страницата на ВСС.

Заинтересованите лица до 10.06.2021 г., могат да изразят писмени становища и да задават въпроси по публикувания доклад и приложенията към него.

Заповед 43-22.03.2021 г. относно достъпа до сградата на РС-Тополовград.pdf

Заповед за дезинфекция на 18.03.2021 г..pdf

Заповед за отмяна на насрочени открити заседания в периода 17.03.2021 г. - 26.03.2021 г..pdf

Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия, приети от СК на ВСС на 12.05.2020 г.

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната

Заповед № 38 от 08.04.2020 г. на Председателя на ТгРС за организация на работа в Районен съд-Тополовград в условията на извънредно положение

Заповед издаване на свидетелства за съдимост, считано от 01.04.2020 г.

Заповед № 31/16.03.2020 г. Мерки извънредно положение.pdf

Заповед мерки за ограничаване на коронавируса

Районен съд-Тополовград уведомява, че със Заповед № 29/11.03.2020 г. на Председателя на съда всички насрочени открити съдебни  заседания в периода 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г. се отменят, като същите ще бъдат пренасрочени за други дати.Страните по отложените дела ще бъдат своевременно уведомени.

Препоръчва се на гражданите да извършват необходимите им справки за движението на делата, респ. за отлагане на дела, по телефон или електронна поща.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация